LVAI publikācijas

Populārzinātniskās publikācijas

2000 - 2004

2004

Blukmanis M. 2004. Vainagā potējamās bumbieru šķirnes. // Agro tops, Nr.11, 60 – 62 lpp.
Blukmanis M. 2004. Vainagā potējamās bumbieru šķirnes. // Agro tops, Nr.12, 60 – 62 lpp.
Blukmanis M. 2004. Vārpstveida vainags bumbierēm. // Praktiskais Latvietis, Nr.31 (408). - 2. – 9. augusts,12 - 13 lpp.
Ikase L. 2004. Ābeļu kolonnas. // Dārza Pasaule, nr.2, 14.-16.
Ikase L. 2004. Hibrīdplūmju audzēšanas īpatnības. // AgroTops, Nr.10, 57.-58.
Ikase L. 2004. Iedzēnu ābeļu mantojums mūsdienām. //Dārzs un Drava, Nr.12.
Kaufmane E. 2004. Augļaugu ģenētisko resursu kolekciju papildināšana ekspedīcijās Latvijā. Dārzs un Drava. Nr. 4., 1 – 3. lpp.
Kaufmane E. 2004. Latvijā reģistrētas jaunas augļu koku šķirnes! Dārzs un Drava. Nr. 8., 1 - 3. lpp.
Kaufmane E. 2004. Pasaules plūmju pētnieki tiekas Norvēģijā. Dārzs un Drava. Nr. 11., 11 - 13. lpp.
Kaufmane E. 2004. Plūmju vainagu veidošanas īpatnības. Agrotops tematiskais pielikums: Augļu dārzi Nr. 2 – Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 13-14.lpp.
Kaufmane E. 2004. Vai ēdīsim Latvijā audzētas plūmes? Dārzs un Drava. Nr. 9., 6 - 8. lpp.
Kaufmane E., Eihe M. 2004. Kā ‘Viktoriju’ pasargāt no puves. Praktiskais Latvietis. Nr. 26. (403) 11. lpp.
Kaufmane E., Eihe M. 2004. Plūmju kaitēkļi un slimības, to ierobežošana. Agro Tops, 2004, Nr. 9, 52. – 53. lpp.
Kaufmane E., Eihe M. 2004. Plūmju kaitēkļi un slimības, to ierobežošana (turpinājums). Agrotops. Nr. 10., 59 – 60. lpp.
Kaufmane E., Ikase L. 2004. Augļu koku pārpotēšana. Agrotops tematiskais pielikums: Augļu dārzi Nr. 2 – Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 19-21.lpp.
Rubauskis E., Berlands V. 2004. Apūdeņošanas sezona augļu dārzā. Augļu dārzi Nr. 2 – žurnāla Agro Tops tematiskais pielikums. Tēma 2 / 2004. – SIA Mediju grupa „Tops”, 47 - 49. lpp.
Ruisa S. 2004. Cidonija un krūmcidonija – katra no savas ģints. Praktiskais Latvietis, 1. marts, 10.lpp.
Ruisa S. 2004. Kā kopt krūmcidonijas. Praktiskais Latvietis, nr.3 (380), 13.lpp.
Ruisa S. 2004. Kādus ķiršus audzēsim? Mājas un Dārzs, aprīlis, 60. – 61.lpp.
Ruisa S. 2004. Kas jauns saldo ķiršu selekcijā? Praktiskais Latvietis, 16.02.,10.lpp.
Ruisa S. 2004. Ķiršu- madaru laputis, Praktiskais Latvietis, nr.31, 2. – 9. augusts, 13.lpp.
Ruisa S. 2004. Saldo ķiršu uzglabāšana un saldēšana, Agrotops, 7., 38. – 39.lpp.
Ruisa S., Dimza I. 2004. Vainagu izveide liela auguma saldo ķiršu kokiem. Dārzs un Drava, jūlijs, 5.- 8. lpp.
Skrīvele M., Ruisa S., Rubauskis E., Kaufmane E. 2004. Augļu dārzu apdobju un rindstarpu kopšana. Augļu dārzi Nr. 2 – žurnāla Agro Tops tematiskais pielikums. Tēma 2 / 2004. – SIA Mediju grupa „Tops”, 25 - 27. lpp.
Skrīvele M. 2004. Augļu koku vainagu veidošana un kopšana, Augļu dārzi Nr 2, – Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 4-9
Skrīvele M. 2004. Bumbieru vainagu veidošana, 18-19
Skrīvele M. 2004. Dažāda vecuma ābeļu vainagu veidošana un kopšana, Augļu dārzi 2, – Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 9-12
Skrīvele M. 2004. Insekticīdu iedarbība un temperatūra, Augļu dārzi 2, – Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 46
Skrīvele M. 2004. Kā samazināt ražošanas periodiskumu un uzlabot augļu kvalitāti, Augļu dārzi 2, – Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 22-24
Skrīvele M. 2004. Karstais ūdens pret augļu rūgto puvi, Augļu dārzi 2, – Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 54
Skrīvele M. 2004. Ķiršu vainagu veidošanas īpatnības, Augļu dārzi 2, – Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 14-16
Skrīvele M. 2004. Slāpekļa mēslojums un integrētā augļkopība, Augļu dārzi 2, – Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 35
Skrīvele M., Ruisa S., Rubauskis E., Kaufmane E. 2004. Augļu dārzu apdobju un rindstarpu kopšana, Augļu dārzi 2, – Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 25-27

2003

Blukmanis M. 2003. Bumbieru hibrīdu novērtējums Dobelē. // Dārzs un Drava, Nr.6, 4 – 7 lpp.
Blukmanis M. 2003. Daži knifi bumbieru audzēšanā. // Praktiskais Latvietis, Nr.48 (373). - 1. – 7. decembris, 13 lpp.
Blukmanis M. 2003. Jaunākās Zviedrijas un Norvēģijas bumbieru šķirnes Latvijā. // Dārzs un Drava, Nr.1, 10 – 11 lpp.
Blukmanis M. 2003. Kādu potcelmu izvēlēties? // Agro tops, Nr.8, 36 – 38 lpp.
Blukmanis M. 2003. Par dažām perspektīvām bumbieru šķirnēm. // Agro tops, Nr.8, 34 – 35 lpp.
Blukmanis M., Klovāne I. 2003. Bumbieru dārzi Latvijā. Pagaidām maz. Vai būs vairāk? // Praktiskais Latvietis, Nr.44 (369). - 3. – 9. novembris, 16 – 17 lpp.
Blukmanis M., Klovāne I. 2003. Bumbieru šķirnes mazdārziem. Melnā vēža spīlēs. // Praktiskais Latvietis, Nr.47 (372). - 24. – 30. novembris, 12 – 13 lpp.
Ikase L. 2003. ‘Sīpoliņš’ un tā radi. // Dārzs un Drava, Nr.8, 2.-4.
Ikase L. 2003. Eesti õunasordid Lätis hinnas. // Maakodu (Igaunija), Nr.1, 47.-49. (igauņu valodā).
Ikase L. 2003. Kolonnābeļu audzēšana. // AgroTops, Nr.11, 25.-28.
Ikase L. 2003. Kraupja imūnās ābeles. Pirmie rezultāti Dobeles pundurdārzā. // Dārzs un Drava, Nr.1, 12.-14.
Kaufmane E. 2003. Kauleņkoku pētnieki tiekas Ungārijā. Dārzs un Drava. 2003. Nr. 10., 17 - 19. lpp.
Kaufmane E. 2003. Latvijā reģistrētās augļaugu šķirnes un to aizsardzība. Augļu dārzi – žurnāla Agro Tops tematiskais pielikums. Tēma 1 / 2003. – SIA Mediju grupa, „Tops”, 30.lpp.
Kaufmane E. 2003. Plūmes. Mūsmājas. Nr. 4. 24.-30.lpp.
Kaufmane E. 2003. Plūmju dārzu Latvijā trūkst. Augļu dārzi – žurnāla Agro Tops tematiskais pielikums. Tēma 1 / 2003. – SIA Mediju grupa, „Tops”, 16.-17.
Kaufmane E. 2003. Šarka – postošākā plūmju slimība Eiropā! Agrotops. 2003. Nr. 4., 37. lpp.
Kaufmane E. Skrīvele M. 2003. Lauka dienas jaunumi. Dārzs un Drava. 2003. Nr. 5., 1 - 2. lpp.
Kaufmane E. Skrīvele M. 2003. Pasaules Dārzkopības kongresā. Dārzs un Drava. 2003. Nr. 6., 8 - 10. lpp.
Kaufmane E., Andersone D. 2003. Potcelmi veiksmīgai plūmju audzēšanai (turpinājums). Agrotops, 1, 30.- 34.lpp.
Rubauskis E. 2003. Pilienveida apūdeņošanas ierīkošanas izmaksas. Agrotopa tematiskais pielikums: Augļu Dārzi. – Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 60. lpp.
Rubauskis E., Strautiņa S. 2003. Basta – palīgs augļkopjiem. Agrotopa tematiskais pielikums: Augļu Dārzi. – Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 44 – 45. lpp.
Ruisa S. 2003. Jaunumi saldo ķiršu dārzā. Dārzs un Drava, 3.m, 1.-3.
Ruisa S. 2003. Kā ražoja ķirši Dobeles DSIS pēc pagājušās ziemas. Dārzs un Drava, 9., 9.-10.
Ruisa S. 2003. Krāšņie krūmi ar smaržīgajiem augļiem. Dārza Pasaule, 1., 26.-29.
Ruisa S. 2003. Ķiršu koks. Mūsmājas, 10., 34.-39.
Ruisa S. 2003. Sala bojājumi ķiršu stādījumos. Agrotops, 9., 44.-45.
Ruisa S. 2003. Vai stādīsim saldo ķiršu dārzus? Praktiskais Latvietis, 22.09.,
Ruisa S. 2003. Arī ar ķiršu audzēšanu var pelnīt. Augļu dārzi, 1. Žurnāla Agrotops tematiskais pielikums, 19.
Ruisa S., Skrīvele M.  2003. Saldo ķiršu audzēšanas īpatnības un problēmas. Agrotops, 7.,38.-41.
Strautiņa S. 2003. Ceriņu un jasmīnu avīze. SIA „Lauku Avīze” tematisks izdevums

2002

Ikase L. 2002. Igauņu ābeles Latvijā. // Dārzs un Drava, Nr.3, 3.lpp.
Ikase L. 2002. Ko audzēsim ‘Cukuriņa’ vietā?. // Dārzs un Drava, nr.2, 1.-2.
Kaufmane E. 2002 . Dienvidu pūkaiņi Latvijā . Mūsmājas, 10,24.-28.lpp.
Kaufmane E. 2002. Igauņu plūmes Latvijā. Dārzs un Drava, 3, 5.lpp.
Kaufmane E. 2002. Latvijā reģistrētas jaunas augļu koku šķirnes!. Dārzs un Drava, 12, 2.-4.lpp.
Kaufmane E. 2002. Persiks ‘Maira’. Dārzs un Drava, 9, 5.lpp.
Kaufmane E. 2002. Zviedru plūmes ienāk Latvijā. Dārzs un Drava, 2, 6.-7.lpp.
Kaufmane E., Andersone D. 2002. Potcelmi veiksmīgai plūmju audzēšanai. Agrotops, 12, 27.-29.lpp.
Kaufmane E., Ikase L. 2002. Kādas plūmes audzēsim.? Dārzs un Drava, 11, 1.-4.lpp.
Kaufmane E., Skrīvele M. 2002. Eiropas Augļkopības zinātnieki tiekas Šveicē. Dārzs un Drava, 1, 2.-5.lpp.
Kaufmane E., Skrīvele M. 2002.Ārzemju pieredze Latvijas komercaugļkopībā. Agropols, 12, 13.lpp.
Rubauskis E. 2002. Vācija, 2002. gada februāris I. Dārzs un Drava Nr. 5. - Rīga: SIA „Dārzs un Drava”,
Rubauskis E. 2002. Vācija, 2002. gada februāris II. Dārzs un Drava Nr. 6. - Rīga: SIA „Dārzs un Drava”,
Ruisa S. 2002. Eesti maguskirsid Latis edukad. Maa Kodu, mai, 68-69.
Ruisa S. 2002. Igaunijas saldie ķirši. Dārzs un Drava, 3., 6.
Ruisa S. 2002. Jaunākās saldo ķiršu šķirnes Dobeles DSIS dārzā. Agrotops, 8., 39.-40.
Ruisa S. 2002. Jaunākās saldo ķiršu šķirnes Dobeles DSIS dārzā. Agrotops, 9., 33.
Ruisa S. 2002. Persiku veidošana vēdekļa formā. Dārzs un Drava, 7., 5.-6.
Ruisa S. 2002. Saldie ķirši mazdārziem. Dārzs un Drava, 2., 8.-9.
Ruisa S. 2002. Saldo ķiršu šķirne 'Aija'. Dārzs un Drava, 1.,8.

2001

Blukmanis M. 2001. Augstvērtīgas bumbieru šķirnes potēšanai vainagā. // Agro tops, Nr.5, 40 – 42 lpp.
Blukmanis M. 2001. Bumbieru augļu vākšana un kvalitāte. // Agro tops, Nr.8, 27 – 28 lpp.
Blukmanis M. 2001. Bumbieru šķirne ‘Paulīna’. // Dārzs un Drava, Nr.9, 2 – 4 lpp.
Blukmanis M. 2001. Mazāk ziemcietīgu bumbieru šķirņu audzēšanas iespējas. // Agro tops, Nr.4, 35 – 36 lpp.
Blukmanis M. 2001. Ziemcietīgas bumbieru šķirnes. // Agro tops, Nr.9, 31 – 34 lpp.
Ikase L. 2001. ‘Vigo’. // Dārzs un Drava, Nr.12, 4.lpp.
Kaufmane E. 2001 . Pareizi ierīkots plūmju dārzs. Praktiskais Latvietis, 11.maijs,16.-17.lpp.
Kaufmane E. 2001. Audzēt plūmes ir izdevīgi! Agrotops, 1, 22.-23.lpp.
Kaufmane E. 2001. Plūmju dārzu kopšana un vainagu veidošana Agrotops, 2, 27.-29.lpp.
Kaufmane E. 2001. Plūmju šķirnes komercaudzēšanai. Agrotops, 2, 30.-33.lpp.
Rubauskis E. 2001. Fertigācija un mulča ābeļu ražībai un augļu kvalitātei. Agrotops Nr. 12. - Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 35 – 36 lpp.
Rubauskis E., Berlands V. 2001. Mobilas pilienveida apūdeņošanas iespējas. Agrotops Nr. 6. - Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 37 - 39.lpp.
Ruisa S. 2001. Saldo ķiršu šķirne 'Brjanskaja Rozovaja'. Dārzs un Drava, 4., 12.-13.
Ruisa S. 2001. Saldo ķiršu šķirne 'Meelika'. Dārzs un Drava, 5., 9.-10.
Ruisa S. 2001. Saldo ķiršu šķirne 'Kompaktnaja Venjaminova'. Dārzs un Drava, 6., 8.-9.
Ruisa S. 2001. Saldo ķiršu šķirne 'Iputj'. Dārzs un Drava, 7., 14.-15.
Ruisa S. 2001. Saldo ķiršu šķirne 'Lapins'. Dārzs un Drava, 8., 4.
Ruisa S. 2001. Tūbainais ķirsis. Dārzs un Drava, 8., 6.
Ruisa S. 2001. Saldo ķiršu šķirne 'Ļeņingradskaja Čornaja'. Dārzs un Drava, 9., 16.-17.
Ruisa S. 2001. Saldo ķiršu hibrīds Brjanskas 3-36. Dārzs un Drava, 10., 3.
Ruisa S. 2001. Saldo ķiršu šķirne 'Vytenu Juodoji'. Dārzs un Drava, 11., 3.
Ruisa S. 2001. Saldo ķiršu šķirne 'Nord'. Dārzs un Drava, 12., 5.
Ruisa S. 2001. Krūmcidonijas. Mūsmājas, 1., 36.-40.

2000

Blukmanis M. 2000. Bumbieru šķirne ‘Smugļanka’. // Dārzs un Drava, Nr.11, 2 – 3 lpp.
Kaufmane E. 2000. Dienvidniecei Latvijā pavēsi. Dārza pasaule, 8, 37.lpp.
Kaufmane E. 2000. Mūsu darbs nes augļus. Protiet paņemt. Praktiskais Latvietis, 4.februāris, 8.lpp.
Kaufmane E.  2000. Latviešiem tīk dzeltenās plūmes. Dārzs un Drava, 8, 2.-4.lpp.
Rubauskis E. Berlands V., Jansons V. 2000. Augsnes mitrums augļudārzam. Agrotops Nr. 10. - Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 24 - 26. lpp.
Ruisa S. 2000. Kas jauns krūmcidoniju kultivēšanā? Dārzs un Drava, 12., 4.-8.
Ruisa S. 2000. Krūmcidoniju audzēšana un pavairošana. Agrotops, 11., 20.-21.
Ruisa S. 2000. Saldie ķirši jūsu dārzam. Praktiskais Latvietis, 31. (203.), 14.
Ruisa S. 2000. Saldo ķiršu audzēšana. Agrotops, 7., 30.-31.
Ruisa S. 2000. saldo ķiršu koku lielumu var regulēt. Mans Īpašums, 8., 6.-7.
Ruisa S. 2000. Saldo ķiršu šķirnes. Agrotops, 7., 32.-33.
Ruisa S. 2000. Saulainā 1999.gada vasara saldo ķiršu dārzā. Dārzs un Drava, 2., 10.-14.
Ruisa S. 2000.Ieskats Francijas dārzkopībā, Dārzs un Drava, 5., 8.-11.
Ruisa S. 2000.Ķiršu dārzs no meristēmu stādiem. Praktiskais Latvietis, 26., 13.
Skrīvele M., Kaufmane E. 2000. Ne tikai rītdienas sapņi. Dārzs un Drava, 1 , 11.-15.lpp.
Skrīvele M., Rubauskis E. 2000. Augļaugu stādmateriāla audzēšanas sistēma Vācijā un Latvijā. Agrotops Nr.10. - Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 22 - 23. lpp.